Seminar za učitelje Arduino pri elektroniki z robotiko

Seminar smo prvič izvedli leta 2017 na Osnovni šoli Ig pri Ljubljani. Povratna informacija udeležencev je bila, da je za uvajanje izbirnega predmeta Elektronika z robotiko cena zbirke elektronskih gradnikov visoka. Da bi premostili to težavo, smo se kasneje oprli na dobavo elektronskih gradnikov preko kitajskih dobaviteljev. Tako je nastala cenovno dostopna zbirka elektronskih gradnikov, učno gradivo in izvedba seminarjev za učitelje.

Prvi "prenovljeni" seminar smo izvedli v Tolminu 28. in 29. 10. 2019, naslednji je bil v Framu pri Mariboru, 14. in 15. novembra.
Podoben seminar ponujamo kjerkoli v Sloveniji pod pogoji, ki so razvidni iz programa seminarja. Če nam želite pomagati pri izvedbi seminarja v vaši regiji, nam pišite na email društva .

________________________________________________________________________________________________

Poletna šola elektronike in robotike

Poletno šolo Elektronike in robotike izvajamo v organizaciji Zveze za tehniško kulturo od leta 2008. V tem času se je zaradi razvoja programirljivih krnmilnikov veliko spremenilo. Trudimo se, da udeležencem ponujamo aktzualno in široko znanje s področja več tehniških disciplin. Izhajamo iz koncepta "naredi si sam" (angleško Do It Yourself - DIY). Zato na naših poletnih šolah delavnioca robotike ne temelji na zbirki Lego ampak na odprtem razvojnem okolju Arduino in mehanskih gradnikih FischerTechnik. Pri delavnici elektronike predstavimo lastnosti in uporabo osnovnih elektronskih gradnikov (upor, potencimeter, koncenzator, fotoupor, svetleča dioda...) z programirljivim krmilnikom Arduino nano.-

Vsebina poletne šole

Poletna šola temelji na aktivnem delu udeležencev, ki vsebuje tudi izpelajvo in predstavitv projektov.

Delavnica robotike združuje vsebine računalniškega programiranja, konstruiranje modelov strojev in naprav (recimo mobilnega robotka), spoznavanje delovanja in uporabe osnovnih senzorjev ter aktuatorjev. Uporabljamo standardna vendar brezplačna programska orodja (kot sta Arduino IDE) in mikrokrmilniško vezje Arduino z nadgradnjo za robotsko krmiljjenje razvit na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Delavnica elektronike temelji na izkustvenem spoznavanju delovanja elektronskih vezij in uporabo le teh pri reševanju konkretno zastavljenih nalog. Za razliko od podobnih uvodnih tečajev se ne ukvarjamo samo z upori, kondenzatorji, diodami in tranzistorji, ampak spoznavamo tudi delovanje in uporabo senzorjev, analognih in digitalnih integriranih vezij ter programabilega vezja Arduino. Praktično delo se prepleta z uporabo računalniškega programa Yenka, ki simulira delovanje električnih vezij.

Raziskovalna delavnica elektronike z robotiko smo v letu 2011 izvedli prvič, udeležencev v tej skupini imajo na področju elektronike in robotike že predhodne izkušnje. Z vsakim od kandidatov oz. kandidatko za skupino predhodno uskladilmo področje raziskovalnega dela.

Vse delavnice se zaključijo z izvedbo projektov v parih ali posamično, pripravo poročila in predstavitvijo projekta staršem. Vsak udeleženec ob zaključku poletne šole dobi potrdilo o udeležbi, nekaj kasneje pa tudi DVD, kjer je bilten šole, fotografije, video posnetki, itd. Za nadaljnje informacije pišite na e-naslov drti08 (at) gmail.com

Še prijazno e-pismo očeta enega od udeležencev:
Moj sin se je na tečaju veliko naučil, ima občutek za tehniko in želim, da bi napredoval. Sami veste, da je v slovenski osnovni šoli teror družboslovja potisnil vse kar je povezano s tehniko in tehnologijo na stranski tir, zato pač poskušamo rešiti, kar se rešiti da. Prosim vas torej za nasvet, kako v prihodnje nadgraditi raven znanja, ki ste jo z zares uspešnim tečajem robotike pri otrocih dosegli.